لایه ی datalink به دنبال header خود می رود که آیا destination –physical که دراینجا قرار گرفته است pc من است . در این حالت decapsulation انجام می شود و frame را تبدیل به packet می کند و به لایه ی network می فرستد.