کنترل پنل هاستینگ

بنا به نیازهای کاربران و رقابت بین سادگی و پیشرفته بودن آنها متفاوت بوده و تنوع زیادی بر اساس قیمت و پلتفرم سیستم عامل دارند، برخی از این کنترل پنل ها به دلیل تحریم روی سرورهای درون ایران نصب نبوده و برخی دیگر به دلیل سادگی بیش از حد بسیاری از خواسته های کاربران حرفه ای را پاسخگو نیست و برخی دیگر آنقدر پیچیده هستند که برای انجام کاری ساده بایستی چندین بخش را تنظیم نمود.