قوانین مخصوص CSS برای اکسپلورر

موارد دیگری در قوانین CSS بیان شده است که فقط در اینترنت اکسپلور اجرا می شود. برای مثال افزودن علامت ستاره (*) قبل از خصوصیت ((property ، CSS برای IE7 یا افزودن علامت آندر اسکور (_) قبل از خصوصیات ((property، CSS برای IE6 . این روش ها معمولا پیشنهاد نمی شود زیرا به اندازه کافی معتبر نیستند.

IE8 یا نسخه پائین تر : برای نوشتن قوانین CSS مخصوصا برای IE8 یا پائین تر یک بک اسلش backslash (/9)در آخر قبل از (;) اضافه کنید
IE7 یا پائین تر : افزودن ستاره (*) قبل از خصوصیات ((property CSS
IE6 : افزودن آندر اسکور (_) قبل از خصوصیات ((property

aqq