قالب بین المللی برای شماره تلفن

تمام ثبات های (registries) (.com/.net, org, .info, .biz, .us, .name and .cn) بر مبنای EPP از قالب (Format) بین المللی زیر برای شماره تلفن استفاده می‌کنند:

+CCC.NNNNNNNNNNNNxEEEE

C برای کد تلفن کشور است.
N برای شماره تلفن است که تا ۱۲ رقم می‌تواند باشد و E برای پسوند است. کاراکتر x فقط در صورتی نیاز است که در پسوند شماره تلفن مشخص شده باشد.
شماره تلفن برای شرکت Tucows به این شکل خواهد بود

+۱٫۴۱۶۵۳۵۰۱۲۳
(عدد یک برای کد تلفن کشور کانادا است)