قابلیت Route Summarization
در شبکه های Internetwork بسیار بزرگ ممکن است صدها یا هزاران آدرس شبکه وجود داشته باشد. برای روترهایی که در این شبکه ها وجود دارد نگهداری این تعداد آدرس شبکه در Routing Table کار بسیار مشکل سازی است. فرآیند Route Summarization یا خلاصه سازی Route ها که قبلا هم اشاره کردیم و شما آن را به اسم Supernetting یا Route Aggregation هم ممکن است بشناسید می تواند تعداد Route هایی که یک روتر به آن نیازمند است را کاهش دهد ، روش کاری Route Summarization تقریبا ساده است ، در این روش مجموعه ای از شبکه ها در قالب یک آدرس خلاصه شده شبکه در اختیار روترها قرار می گیرد. برای ساده تر شدن درک این مفهوم طبق روال انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران یا ITPRO یک سناریو شبکه به شکل زیر را در نظر بگیرید و بر همین اساس مفهوم Route Aggregation را توضیح خواهیم داد ، به تصویر زیر نگاه کنید

ab

برای مثال به تصویر بالا دقت کنید ITPRO.IR.Router01 هم می تواند چهار عدد Update برای ITPRO.IR.Router02 ارسال کند و هم اینکه می تواند این چهار Route را به یک Route خلاصه سازی کند و برای ITPRO.IT.Router02 ارسال کند. اگر ITPRO.IR.Router01 اطلاعات شبکه را خلاصه سازی کند و به یک آدرس شبکه تبدیل کند موارد زیر را می توانیم شاهد باشیم :

پهنای باند مورد استفاده بین ITPRO.IR.Route01 و ITPRO.IR.Route02 بهینه استفاده می شود
ITPRO.IR.Router02 فقط نیازمند نگهداری یک Route است بنابراین در مصرف حافظه آن صرفه جویی می شود
در ITPRO.IR.Router02 از منابع CPU کمتری استفاده می شود زیرا تعداد Entry های موجود در Routing Table کاهش پیدا می کند

Route خلاصه سازی شده ای که توسط روتر خلاصه کننده ( Summarizing Router ) ایجاد شده است صرفا زمانی ایجاد و اعلام ( Announce ) می شود که حداقل یک Route خاص برای این Routing Table وجود داشته باشد. در شکل بالا ITPRO.IR.Router01 به شبکه اعلام می کند که می تواند مسیریابی مربوط به شبکه ۱۷۲٫۱۶٫۱۲٫۰/۲۲ را به همراه همه Subnet های موجود در آن انجام دهد. به هر حال باید به این موضوع هم توجه کنید که اگر شبکه یا زیر شبکه ای از ۱۷۲٫۱۶٫۱۲٫۰/۲۲ در جای دیگری یا در شبکه دیگری در این مجموعه شبکه ها مورد استفاده قرار بگیرد دیگر فرآیند Route Summarization قابل استفاده و قابل اعتماد نیست.

یکی دیگر از مزایایی که ما در شبکه های بزرگ و پیچیده از فرآیند Route Summarization استفاده می کنیم ایزوله کردن تغییرات توپولوژی شبکه از یک روتر به روتر دیگر است. برای مثال در تصویر بالا اگر یک لینک خاص مثلا ۱۷۲٫۱۶٫۱۳٫۰/۲۴ مرتبا به حالت up و down در می آید ، Route ای که Summarize شده و بصورت ۱۷۲٫۱۶٫۱۲٫۰/۲۲ در آمده است تغییری نخواهد کرد. بنابراین ITPRO.IR.Router02 نیازی به تغییر Routing Table خود با توجه به Up و Down شدن این لینک ندارد. البته همیشه استفاده از Route Summarization پیشنهاد نمی شود و این روش معایبی را نیز در بر دارد و ما مجبور هستیم برخی اوقات این فرآیند را غیرفعال کنیم ، به هر حال هدف از این مقاله صرفا آشنایی اولیه شما با فرآیند Route Summarization در روترها بود و امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشد. ITPRO باشید