قابلیت های VMotion در VSphere

از سال ۲۰۰۴ تا به حال هزاران استفاده کننده از قابلیت VMotion استفاده کرده اند و همگی آنها رضایت کاملی از این قابلیت دارند با توجه به اینکه امروزه سازمان ها وابستگی زیادی به فرآیند Live Migration دارند الان VMotion یک عضو کلیدی در فناوری اطلاعات سازمان است و اولین قابلیت کلیدی در خصوص VMotion قابل اعتماد بودن یا Reliability این سرویس است. با توجه به اینکه فرآیند انتقال VM اصلا از نظر کاربر ملموس نخواهد بود و بهترین استفاده از CPU و منابع شبکه برای سرعت بخشیدن به این فرآیند استفاده می شود دومین قابلیت کلیدی این سرویس را می توان کارایی یا Performance عنوان کرد. مهاجرت دادن Virtual Machine ها با هر نوع سیستم عامل و با هر نوع سخت افزار و هر نوع سیستم ذخیره سازی بین VMware ESXi های موجود در شبکه را می توان به عنوان سومین قابلیت کلیدی VMotion با عنوان Interoperability عنوان کرد. پشتیبانی از سیستم های ذخیره سازی گرانقیمت SAN و همچنین دستگاه های ارزان قیمتی مثل NAS ، قابلیت دلخواه سازی تنظیمات CPU ، ویزارد ساده ، انجام چندین Migration بصورت همزمان ، اولویت بندی و بسیاری دیگر از موارد را می تواند در خصوص VMotion اشاره کرد.