قابلیت های سطح عملیاتی forest ویندوز سرور ۲۰۰۳ به همراه موارد زیر را شامل می شود:

سطل زباله اکتیودایرکتوری که به شما کمک می کند تا اشیا پاک شده را بازیابی کنید.

به طور پیش فرض همه دامین هایی که متعاقبا به forest اضافه می شوند، در سطح عملیاتی دامین Windows Server 2008 R2 فعالیت می کنند.
اگر می خواهید دامین کنترلرهایی که در سطح عملیاتی windows server 2008 R2 کار می کنند را بسازید، این پیشنهاد را از پویا فضلعلی به یاد داشته باشید که برای آسودگی مدیریت شبکه این سطح عملیاتی را برای forest انتخاب کنید. اگر این کار را انجام دهید، دیگر نیاز نیست که برای هر دامینی که درون forest می سازید، سطح عملیاتی دامنه را افزایش دهید