فونت صفحه

هنگامی که مرورگر، یک صفحه با متون مختلف، مثلا فارسی و انگلیسی را نمایش می دهد ممکن است استفاده از اندازه فونت پیش فرض برای هر دو زبان، سبب نمایش نادرست و یا ناموزون صفحه گردد. بعبارت دیگر مثلا ممکن است متون فارسی در مقابل متون انگلیسی خیلی کوچکتر به نظر برسند.

بهترین راه حل برای حل چنین مشکلی تعیین اندازه فونت برای هر نوع از متون است. بدین منظور برای راحتی کار می توان از CSS استفاده نمود. در مثال زیر دو نوع مدل یکی برای نمایش متون فارسی و دیگری برای نمایش متون انگلیسی تعریف و استفاده شده است.
<STYLE type=”text/css”>
SPAN.farsi
{ font-face: Times New Roman;
font-size: 12pt; }
SPAN.english
{ font-face: Times New Roman;
font-size: 10pt; }
</STYLE>
<BODY>
<P>
<SPAN class=”farsi”>.سلام اینجا ایران است</SPAN>
<SPAN class=”english”>Hello, This is Iran.</SPAN>
</P>
</BODY>