فرق سوئیچ لایه ی۳ با router چیست؟
باید به این نکته توجه کرد که پورت های سوئیچ لایه ی ۳ همه اترنت rj45 هستند و هیج سوئیچی پیدا نمی شود که rj11 به آن بخورد اما router از همه نوع پورت پشتیبانی می کند.

به طور کلی سوئیچینگ برای داخل شبکه می باشد اما router برای اتصال شبکه ی داخلی به یک شبکه ی دیگر می باشد. در واقع router  کار ان wan connectivity می باشد . اما lan connectivity می باشد.