فرایند تکامل HTML5
HTML 4 در سال ۱۹۹۷ منتشر شد. با گذشت زمان نیاز به ایجاد تغییرات برای برآوردن نیازهای جدید احساس میشد. روند کند توسعه استانداردهای وب که تحت نظارت W3C انجام میشد باعث شد تا گروه WHATWG متشکل از علاقمندان و نمایندگانی از شرکت های فعال در این عرصه نظیر Mozilla ، Opera و Apple در سال ۲۰۰۴ تشکیل شود. حاصل کار چند ساله این گروه در اواسط سال ۲۰۰۷ برای تدوین استاندارد HTML5 مورد قبول W3C واقع شد. HTML5 نسخه شماره ۵ زبان اصلی World Wide Web یعنی HTML است. این نسخه در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۰۸ بوسیله کنسرسیوم وب جهانی (W3C) منتشر شد. ایده ابتدایی این نسخه از HTML در سال ۲۰۰۴ در WHATWG کلید خورد. این گروه کاری شامل شرکت های بزرگی مانند AOL، Apple، Google، IBM، Microsoft، Mozilla، Nokia، Opera و … می باشد.