در این مطلب قصد داریم تا یکی دیگر از روشهای تصال منبع داده به وب سایت asp.net را بررسی کنیم.گفتیم که دو روش برای این کار وجود  دارد که یکی از آن ها استفاده از کنترل های سرور داده در صفحات ASP.Net بود که در مطالب قبلی به طور کامل آن را بررسی کردیم.در این مطلب روش دوم یعنی فراهم کننده های داده ( Providers ) در NET. در زبان asp.net را بررسی می کنیم.

همانطور که گفتیم ، فراهم کننده داده ( Provider ) ، کلاسی است که برای اتصال و ارتباط با یک منبع داده ای به کار می رود . هر Provider ، برای اتصال با بک نوع منبع داده ای به کار می رود . لیست زیر ، Provider های داده در NET. را نمایش می دهد :

System.Data.SqlClient :

این Namespace ، فراهم کننده داده ای برای اتصال به یک پایگاه داده SQL Server و کنترل SqlDataSource است . اگر شما از یک کنترل SqlDataSource بر روی صفحه استفاده می کنید ، نیازی به تعیین این Namespace در آن صفحه نخواهید داشت .
System.Data.OleDb :

این Namespace ، پروایدر پیش فرض برای اتصال به منابع داده ای OLE DB در NET. است .
System.Data.Odbc :

این Namespace ، پروایدر پیش فرض برای اتصال به منابع داده ای ODBC است .
System.Data.OracleClient :

این Namespace ، پروایدر پیش فرض برای اتصال به منابع داده ای Oracle است .
شما می توانید این Provider ها را به صورت عمومی در فایل web.config سایت تعیین نموده و یا اینکه به صورت تکی برای هر کنترل در صفحه خودش ، تعریف کنید .