مثال زیر عملیات‌های css() ،slideUp()، و slideDown() را به هم زنجیر کرده است.

عنصر p1 ابتدا به رنگ قرمز درآمده سپس به سمت بالا اسلاید شده و مجددا به سمت پایین اسلاید می‌شود
ht

 

js

$(document).ready(function()
{
$(“button”).click(function(){
$(“#p1”).css(“color”,”red”).slideUp(2000).slideDown(2000);
});
});

 

de

همچنین می‌توان در صورت نیاز متدهای بیشتری را نیز اضافه کرد.

نکته: وقتی از این روش استفاده می‌کنیم ممکن از خط کد ما خیلی طولانی شود، اما با توجه به اینکه جی‌کوئری در سینتکس‌ها سخت گیر نیست می‌توان کدها را به صورت دلخواه فرمت داد مثلا از فاصله یا رفتن به خط بعد استفاده کرد.

مثلا مثال قبل را می‌توان به این صورت نوشت:
colo