طرز کار flash Communication server
سرویس گیرنده و سرویس دهنده

در ماشینی که flashcom نصب می شود ، flashcom یک سرویس دهنده است که می باشد که روی یک ماشین مانند وب سرور نصب می شود.

وقتی سرویس گیرنده ای یک صفحه html درخواست می کند، ‌سرویس دهنده صفحه مورد نظر را که در دایرکتوری وب روتش وجود دارد، بوسیله پروتکل http به سرویس گیرنده می فرستد.داخل این صفحه html می تواند فایلswf قرار گیرد که این فایل می تواند اتصال بین سرویس گیرنده و flashcom را برقرار کند. هر فیلم فلش(swf) می تواند با کمک flashcom و از طریق پروتکل rtmp داده ها را بین فیلم های فلش دیگری که در یک کامپیوتر دیگری وجود دارد، به اشتراک بگذارد.

وقتی سرویس گیرنده صفحهhtml را دریافت کرد، می تواند بوسیله پروتکل rtmp به flashcom‌متص شود.وقتی سرویس گیرنده به سرویس دهنده از طریق این پروتکل متصل می شود داده های متنی و صوتی و تصویری می توانند انتقال پیدا کنند.flash player می تواند درون فلش یا در یک مرورگر اجرا شود.flashcom نمی تواند اتصال به سرویس گیرنده را آغاز کند بلکه باید تقاضای برقراری اتصال از طریقflash player ای که در سرویس گیرنده اجرا می شود، انجام شود.