طرز کار flash Communication server
ایجاد یک برنامه کاربردی

برای ساختن یک برنامه کاربردی با استفاده از flash communication server باید در طرف سرویس گیرنده و سرویس دهنده کدنویسی انجام دهیم.برنامه فلش ِطرف سرویس گیرنده در ۲٫۰و ActionScript1.0 نوشته می شود. برنامه طرف سرویس دهنده هم مشابه طرف سرویس دهنده می باشد با این تفاوت که یک سری توابع و شیء های اضافه تری را پشتیبانی می کند.

برای ایجاد یک برنامه کاربردی، در آغاز یک شاخه  همنام با برنامه کاربردی تان در \applications که در مسیر نصب flashcom وجود دارد، ایجاد کنید. با انجام این کار برنامه کاربردی تان برای سرویس دهنده شناخته شده می شود و سرویس گیرنده ها می توانند به آن متصل شوند.سرویس دهنده می تواند برای کنترل بیشتر روی سرویس گیرنده ها کدنویسی انجام دهد. این کدنویسی با نام main.asc در مسیری که گفته شد، ذخیره می شود. این برنامه را می توانید در هر ویرایشگر متنی مانندnotepad یا ویرایشگر javaScript یا  Dreamweaver بنویسید.

وقتی که برنامه طرف سرویس گیرنده آماده شد،‌ با استفاده از دستورFile>Publish آنرا به فایل swf تبدیل کنید.این فایل را می توانید در یک صفحه html قرار دهید و به طرف سرویس گیرنده بفرستید.کاربر هم می تواند با استفاده از این فایل به flashcom متصل شود و عملیات لازم را انجام دهد.