طراحی نمای صفحه در حالت پرینت

سی اس اس به طراح وب این امکان را میدهد که نمای صفحه را در حالت های مختلف تعیین کنید. بطور مثال طراح میتواند فایل های CSS مختلفی را به صفحه لینک کند ، بطوری که اگر صفحه در مرورگر در حال دیده شدن است، صفحه یک جور و با یکسری رنگ دیده شود و اگر صفحه در حال نمایش در دستگاه های PDA است یکجور دیگر و اگر صفحه در حال print شدن است نیز یکجور دیگر نشان داده شود.

برای تعیین CSS صفحه در حالت عادی که همان نمایش صفحه در مرورگر است ، بصورت زیر فایل CSS را در فایل HTML خود لینک میکنیم :

<link href=”styles.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” media=”all” />

همانطور که شما در کد بالا تعیین کرده اید، این فایل CSS به ازای تمامی رسانه هایی که صفحه ی شما را ببینند ، لود میشود. اما اگر بخواهید به ازای هر رسانه (مانند مرورگر ، دستگاه های PDA و پرینترها) فایل های استایل متفاوتی استفاده شوند باید از کدهای زیر استفاده کنید

برای نمایش توسط مرورگر :
<link href=”styles1.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” media=”screen” />

برای نمایش هنگام پرینت کردن صفحه :
<link href=”styles2.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” media=”print” />

برای نمایش صفحه در انواع PDA :
<link href=”styles3.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” media=”handheld” />
شما میتوانید هر۳ خط فوق را زیر هم در بالای هرصفحه ی اچتمل خود بنویسید . مرورگر برای نمایش صفحه از styles1.css استفاده میکند. هنگام چاپ صفحه ، فایل styles2.css روی صفحه اعمال میشود. و هنگام بازکردن صفحه در کامپیوترهای جیبی ، فایل styles3.css صفحه را فرمت میکند.

کاربرد کوچکی از این موضوع : مثلا شما میتوانید class مربوط به ستون تبلیغات را در فایلهای css پرینت و css کامپیوترهای جیبی ، بصورت Display:none تعریف کنید تا در هنگام پرینت از روی مقالات سایت شما ، تبلیغات دیگه پرینت نشه.