طراحی شناور (fluid)

کم کم طراحان برای سازگار کردن سایز سایت با سایز صفحه به روش شناور  (fluid) روی آوردند. در این روش width ستون های سایت بجای واحد پیکسل با واحد درصد مشخص میشد و هرچه کاربر عرض مرورگرش بزرگتر بود، ستون های سایت را نیز با پهنای بیشتری مشاهده می کرد. (طراحی شناور در اصل تلاشی بود برای هماهنگ سازی سایت با پهنای مرورگر کاربر و شاید بتوان ریشه طراحی ریسپانسیو را، طراحی شناور عنوان کرد.) با گسترش سخت افزارها و روند رو به رشد لپ تاپ ها کم کم سایز ۱۳۶۶x768 جای سایز قبلی را گرفت. اما هنوز میشد با استفاده از طراحی شناور، سایتهای قابل قبولی برای پهنای صفحه ۸۰۰ پیکسل تا ۱۳۶۶ پیکسل طراحی کرد.