طراحی سایت ها برای تکمیل روند خرید، نیاز به ثبت نام مشتریهای در طراحی سایت دارا بودند

در مقابل، ۲۴ درصد از طراحی سایت ها در هنگامی که سفارشی در حال ثبت شدن بود، اجازه پرداخت را بلافاصله به مشتریهای نمی دادند، بلکه آن ها را مجبور می ایجاد کردند تا در طراحی سایت شان ثبت نام نمایند.

سونی یکی از ۲۴ درصد طراحی سایت هایی است که هنگام ثبت سفارش، از مشتریهای سایت خود می خواهد تا در طراحی سایت ثبت نام نمایند.
 
در مطالعات کاربردی بودن صفحه پرداخت طراحی سایت، دلایل بسیاری شناخته شد که به چه دلیلی مشتریهای طراحی سایت از این که مجبور به ایجاد اکانت در حین ثبت سفارش می گردند، ناراحت و عصبی هستند. ما با برخی از آن ها صحبت کردیم و دریافتیم که باز هم مدل ذهنی و یا طرز فکر آن ها ایجاد اکانت= خبرنامه است. یافته هایی که از صحبت با این مشتریهای سایت به دست آوردیم، به این ترتیب است:

۱٫ثبت نام برای ایجاد حساب کاربری به معنای مرحله های بیشتر و قسمت های بیشتر موجود در فرم برای خرید از سایت است- که غالبا زمان بیشتری را نیز می طلبد.

۲٫اکثر مشتریهای طراحی سایت دارای نام کاربری و رمز عبور بسیاری هستند که بایست به ذهن داشته باشند و از به خاطر سپردن رمز عبور دیگری واهمه دارند.

۳٫هنگامی که یک اکانت تولید می شود، مشتریهای سایت می دانند که احتمال دارد اطلاعات شان ذخیره نشود و نیاز به پر نمودن مجدد فرم مورد نظر باشد.

۴٫ برخی مشتریهای سایت درک نمی نمایند که به چه دلیلی بایست برای خرید از طراحی سایت، اکانتی را در سایت بسازند. همان طور که برخی از آن ها می گویند: "من نیاز ندارم برای هر چیزی که در طراحی سایت خریداری می کنم، اکانتی را بسازم".

طراحی سایت Nordstorm یکی از مثال های ۷۸ درصدی طراحی سایت های تحت مطالعه است که به مشتریهای سایت خود در حین پرداخت کالا، باکس ثبت نام در طراحی سایت را به صورت اختیاری برای آن ها امکان پذیر می سازد.
 
هنگامی که روند پرداخت سازگاری را برای مشتریهای سایت خود فراهم نمودید، احتمال دارد بعد و یا پیش از روند خرید، از مخاطبان سایت خود بخواهید تا در صورت تمایل در سایت ثبت نام نمایند. این مورد قادر است با ایجاد کردن یک قسمت کوچک با شرح کوتاهی و یک قسمت اختیاری برای درج رمز عبور باشد. در طول این مطالعات، هیچ یک از این طراحی سایت ها از این شیوه استفاده ننمودند و تنها برای مشتریهایی که از طراحی سایت استقبال کرده اند و مجددا به این سایت باز می گردند، گزینه ثبت نام در طراحی سایت را به صورت اختیاری قرار داده بودند.

اگر بخواهیم به این قضییه دقت کنیم که باکس ثبت نام در طراحی سایت بیشتر در کدام سایت ها هست، بایست به طراحی سایت های کسب و کار الکترونیک اشاره داشته باشیم.

از ۲۳ طراحی سایتی که دارای ۱ بیلیون دلار فروش آنلاین هستند، ۳۵ درصد نیاز به ثبت نام مشتریهای سایت خود دارند، این در حالی است که برای باقی طراحی سایت هایی که کمتر از ۱ بیلیون دلار فروش آنلاین دارا بودند، تنها ۲۱ درصد آن ها، هنگام خرید نمودن از مشتریهای خود می خواستند تا در طراحی سایت ثبت نام نمایند.