صفحات login در مرورگرها

بسیاری از مرورگرها توانایی ذخیره کردن کلمات عبور حساب های کاربری صفحات login وب سایت ها را دارند. با توجه به این که رمزهای عبور، در فایلی به نام کوکی نگهداری می شوند و امکان به سرقت بردن آنها در حملاتXSS  وجود دارد، بنابراین، نباید هرگز اقدام به انجام این کار نمود.
وارد کردن رمز عبور در هر بار login کردن، اندکی از وقت شما را می گیرد اما، ارزش نگهداری از اطلاعات حساس تان را دارد.