شی string یکی از اشیای پیش ساخته در جاوا اسکریپت است . این شی برای دستکاری و انجام عملیات بر روی داده های متنی استفاده می شود .
هر متغیر از نوع متنی ، نمونه ای از شی string است .
در این صفحه به معرفی خواص شی string و در صفحه بعدی به معرفی متدهای آن خواهیم پرداخت .