شی Screen یکی از اشیای زیر مجموعه شی window بوده و شامل اطلاعاتی درباره صفحه نمایش کاربر از قبیل اندازه ، عمق رنگ و … می باشد و توسط کلیه مرورگرهای مطرح پشتیبانی می شود .
این شی توسط واژه کلیدی Screen در سطح برنامه های اسکریپتی شناخته شده و حالت کلی استفاده آن به صورت زیر است . البته می توان این شی را بدون استفاده از واژه کلیدی window نیز به کار برد :
Syntax     window.Screen.نام خاصیت
یا
Screen.نام خاصیت