یکی از مهمترین نیازها و کارهایی که ممکن است در یک صفحه وب بخواهید انجام دهید ، جستجو برای کلمات یا عبارت خاص در متن صفحه است . فرض کنید که در یک صفحه وب می خواهید به دنبال واژه CSS بپردازید و ببینید آیا این کلمه در صفحه وجود دارد یا خیر .

شی RegExp به طراح امکان ایجاد کدها و ساختارهایی را برای جستجو دنبال کلمات و عبارات در صفحات وب را می دهد .
RegExp مخفف عبارت Regular Expression است . RegExp شی است که یک الگو از کاراکترها را تعیین می کند . یک الگو ساده می تواند فقط یک کاراکتر باشد و الگوهای پیچیده تر ، شامل تعداد بیشتری کاراکتر هستند .
نتیجه گیری : شی RegExp برای انجام عملیات جستجو برای کلمات و یا کاراکترهای مورد نظر در متن یک صفحه استفاده می شود .
شکل کلی تعریف و استفاده از یک شی RegExp در جاوا اسکریپت به صورت زیر است :

Syntax var patt = new RegExp ( pattern , modifiers ) ;
یا به صورت ساده شده :
var patt = /pattern/modifiers ;

اما کد بالا چه مفهومی داشته و طرز استفاده از آن به چه صورت است ؟
برای توضیح آن ، هر یک از کلمات موجود در کد را توضیح داده ام .

syntax توضیح هر یک از موارد
توضیح کلمه
یک نام دلخواه است که برای شی خودمان از نوع RegExp تعیین کرده ایم . مثل یه نام برای هر نوع متغیر دیگر . patt
نام متد یا تابعی است که یک نمونه جدید از شی RegExp را ایجاد می نماید . new RegExp
pattern الگو کاراکترها ، یا همان عبارتی است که در متن می خواهیم به دنبال آن بگردیم . این الگو می توانید شامل یک کاراکتر بوده و یا یک کلمه و عبارت باشد . pattern
modifiers یک کاراکتر است که تعیین می کند عملیات جستجو به چه صورت انجام شود . مثلا چنانچه در این قسمت کاراکتر i را قرار دهیم ، عملیات جستجو به صورت case sensetive ( حساس به حروف بزرگ و کوچک ) انجام می شود . modifiers