شی location یکی از اشیای زیر مجموعه شی window بودها و شالمل اطلاعاتی درباره آدرس ( URL ) صفحه جاری می باشد . این اطلاعات از قبیل آدرس کامل صفحه ، شماره پورت ( port ) و نام هاست ( hostname ) و یا پروتکل مورد استفاده در آن است
همچنین به وسیله این متدهای این شی می توانید آدرس صفحه جاری را تغییر داده ، یک صفحه جدید را باز نموده و یا صفحه جدید را Reload کنید .
این شی توسط واژه کلیدی locaiton در سطح برنامه های اسکریپتی شناخته شده و حالت کلی استفاده آن به صورت زیر است . البته می توان این شی را بدون استفاده از واژه کلیدی window نیز به کار برد :
Syntax     window.location.نام خاصیت
یا
location.نام خاصیت