شی ( History ) در جاوا اسکریپت :
شی History به طور اتوماتیک با باز شدن یک صفحه ، توسط موتور جاوا اسکریپت مرورگر ( Java Script runtime engine ) ایجاد می شود . این شی حاوی اطلاعاتی درباره URL هایی که کاربر توسط مرورگر مشاهده کرده است ، می باشد . به عبارت دیگر آدرس صفحاتی که کاربر توسط مرورگر مشاهده می کند ، همانند یک آرایه در شی History ذخیره می شود .
این اطلاعات درباره صفحه قبلی و یا صفحات قبلی مشاهده شده ، صفحه بعدی یا صفحات بعدی مشاهده شده ( التبه در صورتی که کاربر از مسیر رفته به عقب بر گشته باشد ) می باشد . از این شی برای دسترسی به صفحات قبلی و یا بعدی مرور شده استفاده می شود .
این شی یکی از زیر مجموعه های شی window است و باید به شکل کلی زیر به کار رود . البته بدون به کار بردن واژه window ، قابلیت دسترسی مستقیم به شی نیز وجود دارد :
Syntax window.history.نام خاصیت
یا
history.نام خاصیت