سلام خدمت شما دوستان عزیز ، امروز در مورد جاوا اسکریپت براتون کمی مطلب گذاشتم . و در این بخش با آموزش کار با تاریخ در جاوا اسکریپت در خدمتون هستیم.شی date در جاوا اسکریپت به برنامه نویس این امکان را می دهد که تاریخ و زمان را در صفحات وب مدیریت کند.

قالب یا فرمت زمان و تاریخ در جاوا اسکریپت

تاریخ را در جاوا اسکریپت می توان یا به صورت رشته (string) نوشت، بدین ترتیب

Mon Jun 08 2015 16:06:13 GMT+0430 (Iran Daylight Time)

و یا آن را به صورت عدد قالب دهی کرده و نمایش داد.

۱۴۳۳۷۶۳۳۷۳۰۱۵

نمایش تاریخ

در این بخش با استفاده از یک اسکریپت، تاریخ را داخل المان

با شناسه یا id “demo” نمایش می دهیم.

مثال


نمونه یک
?
۱

document.getElementById(“demo”).innerHTML = Date();

شرح اسکریپت بالا

در این اسکریپت مقدار Date() به محتوای (innerHTML) المان با شناسه ی “demo” تخصیص داده می شود.

ایجاد شی date

شی date همان طور که پیشتر نیز ذکر شد امکان مدیریت و کار با تاریخ را فراهم می کند.

تاریخ متشکل از سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه و یک هزارم ثانیه می باشد.

شی date با استفاده از سازنده (constructor) new Date() ایجاد می گردد.

چهار روش مختلف برای راه اندازی و شروع تاریخ وجود دارد که به شرح زیر می باشد.

new Date()
new Date(milliseconds)
new Date(dateString)
new Date(year،‎ month،‎ day،‎ hours،‎ minutes،‎ seconds،‎ milliseconds)‎

سازنده یا constructor new Date() یک شی جدید date با زمان و تاریخ جاری ایجاد می کند.

مثال


نمونه دو
?
۱
۲
۳
۴

var d = new Date();
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d;

سازنده ی new Date(date string)، یک شی جدید date از تاریخ و زمان تعیین شده می سازد.

مثال


نمونه سه
?
۱
۲
۳
۴

var d = new Date(“October 13, 2014 11:13:00”);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d;

سازنده یnew Date(number) یک شی جدید date از زمان صفر (zero time) محاسبه کرده و عدد مورد نظر را به آن اضافه می کند.

منظور از زمان صفر / zero time در واقع یک ژانویه ی سال ۱۹۷۰ و ساعت هماهنگ جهانی UTC 00:00:00 می باشد.

عدد مورد نظر بر حسب یک هزارم ثانیه مشخص می شود.

مثال


نمونه چهار
?
۱
۲
۳
۴

var d = new Date(86400000);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d;

نتیجه

Fri Jan 02 1970 03:30:00 GMT+0330 (Iran Standard Time)‎

توجه

تمام محاسبات براساس میلی ثانیه با زمان شروع ۰۰:۰۰:۰۰ ۰۱/۰۱/۱۹۷۰ و طبق زمان جهانی (UTC) می باشد. یک روز شامل ۸۶، ۴۰۰، ۰۰۰ میلی ثانیه است.

سازنده ی numbers)7new date (، یک شی جدید date با تاریخ و زمان مشخص شده ایجاد می کند.

هفت رقم داخل پرانتز سال، ماه، ساعت، دقیقه، ثانیه و هزارم ثانیه را به همین ترتیب ذکر شده مشخص می کند.

مثال


نمونه پنج
?
۱
۲
۳
۴

var d = new Date(99, 5, 24, 11, 33, 30, 0);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d;

می توان چهار پارامتر پایانی را از حذف کرد.


نمونه شش
?
۱
۲
۳
۴

var d = new Date(99, 5, 24);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d;

نکته

جاوا اسکریپت ماه ها را از ۰ تا ۱۱ می شمارد، بدین معنا که ژانویه ۰ و دسامبر ماه ۱۱ در نظر گرفته می شود.

متدهای شی date

هنگامی که یک شی date ایجاد می شود، متدهای جاوا اسکریپت به شما اجازه می دهند تعدادی عملیات معین روی آن انجام دهید.

متدهای شی date قابلیت بدست آوردن و تنظیم (get & set) تاریخ و زمان را یا با زمان محلی و یا زمان جهانی فراهم می آورد.

نمایش تاریخ

هنگامی که یک شی date را در HTML نمایش می دهید، این شی به صورت خودکار و به وسلیه ی متد toString() به یک رشته تبدیل می شود.

مثال

d = new Date();

document.getElementById(“demo”).innerHTML = d;

‎‎

یکسان است با


نمونه هفت
?
۱
۲
۳
۴

var d = new Date();
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d.toString();

متد toUTCString() یک تاریخ را به رشته ی UTC (یک استاندارد برای نمایش تاریخ) تبدیل می کند.

مثال


نمونه هشت
?
۱
۲
۳
۴

var d = new Date();
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d.toUTCString();

متد toDateString() یک تاریخ را به فرمت های خواناتری تبدیل می کند.

مثال


نمونه نه
?
۱
۲
۳
۴

var d = new Date();
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d.toDateString();

نتیجه

Tue Jun 09 2015

توجه

شی date (از نوع) ایستا (static) است و نه پویا (dynamic)، بدین معنا که زمان و ساعت کامپیوتر همچنان تغییر می کند اما اشیا date به همان صورتی که اول ایجاد شدند باقی مانده و تغییر نمی کنند.