شی Boolean در جاوا اسکریپت ، همانند سایر زبان های برنامه نویسی دیگر می تواند دارای یکی از مقدار صحیح true و یا غلط false باشد .

از این شی برای تشخیص صحیح یا غلط بودن یک مقدار استفاده می شود .
شکل کلی تعریف و استفاده از یک شی Boolean در جاوا اسکریپت به صورت زیر است :

Syntax var نام متغیر = new Boolean( ) ;
مثال :   var MyBool = new Boolean( ) ;