شیوه نامه ها :شیوه نامه برای قالب بندی و صفحه آرایی صفحات وب به کار می روند مثلاً برای تنظیم

حاشیه ی متنها، تعیین رنگها و فونت ها برای کل متن .

شیوه نامه ها سه نوع هستند:

۱) شیوه نامه ی دستوری

۲) شیوه نامه ی صفحه ای

۳) شیوه نامه ی خارجی

۱) شیوه نامه ی  دستوری  : معمولاً  این  شیوه نامه  درون  تگ های  <P>  و  <SPAN>  و

<DIV>  و برای تغییر در پاراگراف به کار می روند

<html>

<head>

<title>css</title>

</head>

<body bgcolor=”#ffffff”>

<p style=”font-size:14pt”>

اگر با ما همراه باشید در این وبلاگ آموزش کامل

طراحی صفحات وب را به شما آموزش خواهیم داد

</p>

<span style=”font-size:18pt”>

به اندازه ی متن توجه کنید

</span>

<br/>

<div style=”background:yellow;font-weight:bold; color:green”>

<p>

اینجا به تغییر رنگ و

اندازه ی متن و تغییر

رنگ زمینه متن توجه کنید

</p>

</div>

</body>

</html>

توضیحات : برای تغییر اندازه ی متن ما از font-size:14pt استفاده کردیم . و برای ایجاد رنگ  زمینه ی

متن و درشت شدن متن و رنگ خود متن از  background:yellow;font-weight:bold; color:green در

قسمت  div style استفاده کردیم.