شناسایی بد افزار

به برخی علایم شایع و غیرعادی در زمان حمله بدافزارها توجه کنید:
● خاموش یا خاموش و روشن شدن سیستم
●ترافیک زیاد شبکه
● کند شدن سیستم‌های ورود و خروج شبکه
● فعالیت بی‌دلیل هارددیسک، درایوها یا برخی فایل‌ها
● غیرقابل دسترس شدن ناگهانی برخی سایت‌ها یا کامپیوترهای راه دور (البته ممکن است آن سایت‌ها موردحمله قرار گرفته باشند).