سیستم های مدیریت محتوای بدون دیتابیس چگونه کار می کنند؟

شاید اسم بدون-دیتابیس برای این CMS ها کمی نامناسب باشد. چون بالاخره هر نرم افزاری اطلاعات خود را جایی ذخیره میکند. این CMS ها از سیستم های دیتابیس فایلی استفاده میکنند. برخی از آنها اطلاعات را در داخل فایل معمولی text ذخیره میکنند و برخی دیگر از فایلهای ساختاریافته مانند XML یا flat-file-db استفاده میکنند که داده ها را در فرمت خاصی که قابل بازیابی باشد در یک فایل ذخیره میکنند و در مواقع لازم در سایت نمایش میدهند.