در این راهکار یک سایت ساده ASP.Net را خواهیم ساخت ، که شامل صفحه ای است که برخی از قابلیت های مایکروسافت Ajax را نمایش خواهد داد .
ابن برنامه اطلاعات دانشجویان را از یک پایگاه داده فرضی دریافت کرده و بر روی صفحه نمایش می دهد .
برنامه از یک کنترل UpdatePanel ، برای آپدیت و به روز رسانی بخشی از صفحه که تغییر می کند استفاده کرده و مانع رفرش و Postback شدن کامل صفحه در هنگام دریافت یا ارسال اطلاعات می شود .
همچنین این برنامه از یک کنترل UpdateProgress برای نمایش میزان پیشرفت عملیات انتقال اطلاعات ، استفاده می کند