سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان و همراهان عزیز
در ادامه سری آموزش های وردپرس در این قسمت همراه شما عزیزان هستیم با آموزش دیگر در این زمینه.دوستان عزیز در این اموزش ورد
پرس در مورد روش ساخت ابزارک سفارشی در وردپرس آشنا خواهیم شد.در ابتدا باید کمی در مورد ابزارک ها در وردپرس توضیحاتی را بدهیم.دوستان عزیز با استفاده از ابزارک ها در وب سایت های وردپرس، می توانید امکانات مختلفی از قبیل موارد نمایش آخرین نوشته ها، نمایش آخرین دیدگاه ها و… را در محل مناسبی در وب سایت وردپرسی خود نمایش دهید. حال موردی را در نظر بگیرید که می خواهید ابزارک جدیدی با توجه به نیاز خود در سایت قرار دهید.برای ساخت چنین ابزارکی چه باید کرد؟ تنها راه برای ساخت این ابزارک کد نویسی در وب سایت های وردپرسی است.برای این منظور باید به صورت زیر عمل کنید:

کد زیر را داخل فایل functions.php پوسته وب سایت وردپرس خود وارد کنید:

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
class wps_widget extends WP_Widget {
function __construct() {
parent::__construct(
// آی دی ابزارک
'wps_widget',
// نام ابزارک
__('Bigtheme Widget', 'wps_widget_domain'),
// توضیحات ابزارک
array( 'description' => __( 'نمونه ابزارک ساخته شده رجیران ', 'wps_widget_domain' ), )
);
}
// مجموعه دستورات ابزارک
public function widget( $args, $instance ) {
$title = apply_filters( 'widget_title', $instance['title'] );
echo $args['before_widget'];
if ( ! empty( $title ) )
echo $args['before_title'] . $title . $args['after_title'];
echo __( 'سلام جهان!', 'wps_widget_domain' );
echo $args['after_widget'];
}
// Widget Backend
public function form( $instance ) {
if ( isset( $instance[ 'title' ] ) ) {
$title = $instance[ 'title' ];
}
else {
$title = __( 'عنوان جدید', 'wps_widget_domain' );
}
// فرم ابزارک
?>
<p>
<label for="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>"><?php _e( 'عنوان:' ); ?></label>
<input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'title' ); ?>" type="text" value="<?php echo esc_attr( $title ); ?>" />
</p>
<?php
}
public function update( $new_instance, $old_instance ) {
$instance = array();
$instance['title'] = ( ! empty( $new_instance['title'] ) ) ? strip_tags( $new_instance['title'] ) : '';
return $instance;
}
} // Class wps_widget ends here
// ثبت ابزارک
function wps_load_widget() {
    register_widget( 'wps_widget' );
}
add_action( 'widgets_init', 'wps_load_widget' );

خب دوستان عزیز این آموزش هم با پایان رسید و شما میتوانید با ورود به بخش ابزارک ها این مورد اضافه شده را مشاهده نمائید.

ممنونم از همراهی شما عزیزان