همراهان عزیز ،با آموزش مقایسه ی فرمت JSON با XML برای انتقال اطلاعات درخدمت شماهستیم. امیدوارم که ازان بهره لازم راببریدد.
JSON و XML هر دو فرمت های خوانا برای انسان جهت انتقال داده از طریق شبکه و مستقل از زبان هستند. هر دو فرمت مزبور از قابلیت ایجاد، خواندن/نوشتن و رمزگشایی (decode) پشتیبانی می کنند و توسط زبان های مختلف قابل خواندن هستند. با این حال JSON نسبت به XML تکنولوژی جدیدتری بوده و جایگزینی برای آن محسوب می شود. می توان JSON را بر اساس عوامل زیر با XML مقایسه کرد:

۱٫ XML نسبت به JSON از ساختار دستوری طولانی تر برخودار است، بنابراین نوشتن JSON برای برنامه نویس به زمان کمتری نیاز دارد.

۲٫ بر خلاف XML، فرمت JSON می تواند از آرایه استفاده کند (را دربرگیرد).

۳٫ با استفاده از تابع ساده ی eval زبان JavaScript می توان JSON را خواند یا بازیابی کرد. این در حالی است که برای خواندن XMLحتما باید از Parser اکس ام ال استفاده کرد.

مثال

در زیر نمونه هایی از هر دو فرمت را مشاهده می کنید:

JSON

{

“company”: Volkswagen,

“name”: “Vento”,

“price”: 800000

}

XML

Volkswagen

Vento

۸۰۰۰۰۰