ساختار فایل

بعد از دانلود، ساختار فایل و محتویات به‌صورت منطقی، در دسته‌های مشترک طبقه‌بندی می‌شوند و دارای دو نسخهٔ فشرده و غیرفشرده هستند.

بعد از دانلود و خارج کردن از حالت فشرده، شما ساختاری شبیه به ساختار زیر را خواهید دید:

boot