استفاده از ساختار onerror ، روش قدیمی خطا یابی در صفحات وب در زبان جاوا اسکریپت است .
در صفحه قبل ، نحوه استفاده از ساختار دستوری try … catch را توضیح دادیم . از ساختار دستوری onerror نیز برای خطایابی در صفحات وب ، ولی با روشی متفاوت استفاده می شود .
رویداد onerror ، هر زمان که خطایی در یک اسکریپت در صفحه به وجود بیاید ، تحریک شده و اتفاق می افتد . برای استفاده از رویداد onerror ، برنامه نویس باید تابعی را طراحی کند که خطا به وجود آمده در صفحه را مدیریت ( Handle ) کند . رویداد onerror در زمان بروز خطا ، تابع مدیریت خطا ( Event Handler Function ) را فراخوانی خواهد کرد ، که در این صورت دستورات پیش بینی شده برای مواجه با خطا اجرا خواهد شد .
تابع مدیریت خطا با ۳ پارامتر ( آرگومان ) ، به شرح زیر فراخوانی خواهد شد :

msg : متن پیام خطایی که توسط مرورگر تولید شده و شامل توضیحاتی راجع به error رخ داده است ، را ارائه می دهد .
url : مسیر کامل صفحه ای که خطا در آن اتفاق افتاده را شامل می شود .
l : شماره خط کدی که خطا در آن اتفاق افتاده است ، را نگهداری می کند .

شکل کلی تعریف یک ساختار onerror ، به همراه تابع مدیریت خطا به صورت زیر است :

onerror  =  نام تابع مدیریت خطا

function   نام تابع مدیریت خطا ( )
{
دستورات مدیریت خطا
return false Or true
}

نکته مهم : تابع مدیریت خطا دارای یک مقدار بازگشتی است ، که توسط طراح و به وسیله دستور return تعیین می شود . این مقدار می تواند یکی از ۲ حالت True یا False باشد .این مقدار تعیین می کند که آیا مرروگر در هنگام بروز خطا ، علامت خطا را در نوار پایین مرورگر ( Status Bar ) نشان داده و گزارش استاندارد راجع به خطا به وجود آمده اعلام کند یا خیر .
در صورت تعیین و باز گرداندن مقدار True ، مررورگر در هنگام وقوع یک error ، در نوار Status Bar علامت و گزارش خطا را اعلام نمی کند ولی در صورت بازگرداندن مقدار False ، مرورگر در نوار پایین علامت خطا را نمایش داده و یک گزارش کامل از خطا را به صورت استاندارد اعلام می کند .