عمو پاندا کیست؟

عمو پاندا نام الگوریتم جدید گوگل است که می خواهد با سایت هایی که دارای کیفیت محتوای مناسبی

هستند دوست شده، با سایت های کم کیفیت قهر کرده و پوست سایت های کپی کننده را بکند، اما آیا می

دانید عمو پاندا چطور کیفیت سایت ها را ارزیابی می کند؟

کتاب عمو پاندا برای کسانی نوشته شده است که مایلند جهت ارتقاء و یا حفظ جایگاه خود در گوگل،

سایت خود را بر اساس الگوریتم جدید بهینه کرده و دست دوستی به عمو پاندا دهند، جهت ایجاد یک

ارتباط صمیمی با عمو پاندا می بایست دقت بیشتری در موارد زیر داشته باشید:

Time on Site – ۱٫میزان ماندگاری در سایت
Page Views – ۲٫ میزان گردش در سایت
Bounce Rate – ۳٫ میزان فرار از سایت
Social Networks – ۴٫ شبکه های اجتماعی
Internet Branding – ۵٫ برندسازی اینترنتی

سئو بر اساس الگوریتم پاندا – عمو پاندا (قسمت اول)

موارد ۱ تا ۳ بسیار با یکدیگر در ارتباط هستند، اگر میزان فرار از سایت کاهش پید ا کند، زمینه برای

افزایش میزاش گردش در سایت بیشتر شده و نهایتا میزان ماندگاری در سایت نیز افزایش پیدا می کند، با

وجود ارتباط زیاد بین موارد مذکور به جهت اهمیتی که دارند از یکدیگر تفکیک شده و به صورت جداگانه

در کتاب عمو پاندا مورد بررسی قرار گرفته اند، ناگفته نماند که شبکه های اجتماعی یکی از ابزارهای مهم

برندسازی اینترنتی بوده و برندسازی اینترنتی نیز تاثیر مثبتی روی موارد ۱ تا ۳ دارد، اگر سئو را به میزان

کافی نمی شناسید حتما پیش از مطالعه عمو پاندا، کتاب سئو در سه جمله را در گوگل سرچ کرده و در سه

دقیقه پیش نیاز علمی مطالعه کتاب عمو پاندا را به دست آورید.

میزان ماندگاری در سایت:

عمو پاندا به شما یک شکلات بزرگ می دهد اگر مخاطب را زمان بیشتری در سایت نگه دارید!

به طور متوسط از زمانی که یک بازدیدکننده به وبسایت شما وارد شده تا زمانی که از آن خارج می شود

چند دقیقه طول می کشد؟ سایت خود را با دقت مشاهده کرده و خودتان را جای مخاطبتان بگذارید، به

این فکر کنید که چه راه حل هایی برای افزایش ماندگاری مخاطب وجود دارد؟ شما سایت خود را بهتر از هر

کس دیگری می شناسید، مخاطب خود را نیز شناخته اید و خوب می دانید به دنبال چه چیزی به سایت

شما آمده بنابراین بهتر می دانید چطور می توان او را راضی کرده و منجر به افزایش ماندگاری اش شوید با

اینحال شاید راه حل های زیر برای شما مفید باشد:

-۱ پاسخگویی به نیاز بازدیدکننده:

بازدیدکننده در جستجوی اطلاعات به گوگل پناه آورده و

نهایتا به یکی از صفحات سایت شما رسیده است، آیا محتوای سایت شما پاسخگوی نیاز بازدید کننده بوده و

۱- پاسخگویی به نیاز بازدیدکننده:

بازدیدکننده در جستجوی اطلاعات به گوگل پناه آورده و نهایتا به یکی از صفحات سایت شما رسیده است، آیا محتوای سایت شما پاسخگوی

نیاز بازدید کننده بوده واو را به آنچه می خواهد می رساند؟ آیا همه اطلاعاتی که او نیاز دارد را بدون زیاده گویی ها و به صورت خلاصه

و مفید در اختیارش قرار داده اید؟ وقتی بازدید کننده به انتهای متن رسید لبخند رضایت زده ومطالعه مطلب شما را به دیگران نیز توصیه

می کند؟

۲- عدم عجله در انتشار متن جدید:

برتری سایت شما نسبت به سایر سایت های مشابه چیست؟ کیفیت یا کمیت؟

هرچند به روزآوری منظم سایت در مخاطب پسندی و موفقیت سایت بسیار موثر است اما هرگز برای به روزکردن سایت به یک مطلب

خوب اکتفا نکرده و برای رساندن آن مطلب به سطح بسیار بسیار خوب به روزآوری سایت را چند روز دیگر به تاخیر بیاندازید و هیچ

وقت کیفیت را قربانی کمیت نکنید!

۳- تقسیم بندی متن:

غذ ا هر چقدر هم که خوشمزه باشد باید آن ر ا لقمه لقمه خورد، آیا می توانید غذای ی ر ا به صرف خوشمز ه بود ن ب ه یک بار ه ببلعید ؟

متن مفید ی نوشت ه ای د ول ی بسیار ی ازبازدیدکنندگان قبل از رسیدن به انتهای متن خسته شده و از آن دست می کشند، شما باید

اقداماتی انجام دهید که بازدیدکننده از مطالعه مطالب سایت شما احساس خستگی نکند، یکی از این اقدامات تقسیم بندی متن است،

یک متن ۵۰ خطی را به صورت ۵۰ خط پشت سر هم ننوشته و آن را پاراگراف بندی نمایید و در صورت امکان برای هر پاراگراف

با استفاده از تگ های h1-h6 یک تیتر فرعی انتخاب کنید

پایان قسمت اول اموزش سئو براساس الگوریتم پاندا.