رمزنگاری ریاضی (Cryptography Mathematical )
از فرآیندها و پردازشهای ریاضی روی متن یا کاراکترها استفاده می کند. معروفترین این روش ادغام سازی یا همان Hashing است. در این روش یک محاسبه روی پیام انجام می شود و آنرا به یک مقدار عددی تبدیل می کند که به آن Hash Value گفته می شود. مثال :

هر کاراکتر را در ۲ ضرب کن
مقادیر بدست آمده را با هم جمع کن
حاصل جمع را بر ۱۰ تقسیم کن

Message : this
ASCII Value : 116 104 105 115
Calculated Values : 232 208 210 230
Hash value Calculation : ( 232+208+210+230)/10
Hash value : 88

این الگوریتم یک طرفه است و نمی توان از مقدار Hash به متن رسید