برای گرفتن بک آپ در دیتابیس دو راه وجود دارد

۱- استفاده از نرم افزار sql server

۲- استفاده از کنترل پنل پلسک

ما تو این آموزش کوتاه طریقه بک آپ گیری دیتابیس از طریق پلسک را توضیح می دهیم

الف:وارد محیط پلسک شوید
ب:تب Website & Domains را انتخاب نمایید
ج:رو ی گزینه Backup کلیک می کنیم
د: برای مرحله آخر گزینه Database Backup Repository کلیک می کنید