رنگ قهوه ای القاگر زمین، چوب و سنگ است. این رنگ یک رنگ کاملا خنثی و گرم است. رنگ قهوه ای می تواند با قابلیت اعتماد و پایایی و استحکام، ثبات و خودمانی بودن نیز همراه باشد، همچنین می توان آن را خسته کننده و ملال آور در نظر گرفت.
در طراحی ها از رنگ قهوه ای معمولا در پس زمینه استفاده می کنند. این رنگ را در بافت های چوبی و گاهی در بافت های سنگی نیز می توان دید. این رنگ کمک می کند تا حس گرما، آرامش و خوشی به طرح اضافه شود. این رنگ در درجات تیره تر به جای رنگ سیاه هم در پس زمینه و هم در تایپوگرافی مورد استفاده قرار می گیرد.

قهوه ای متمایل به خاکستری حس مسئولیت پذیری و قابلیت اعتماد و اطمینان را القا می کند.

رنگ قهواه ای متمایل به نارنجیحس خاکی بودن و قابل اعتماد بودن را ایجاد می کند.

رنگ قهواه ای تیرهدر پس زمینه منظره ی با ثابت و خاکیبه رنگ های روشن اجازه داده تا نمایان تر و برجسته تر به نظر برسند.

طرح های شبیه چوب یکی از کاربردهای رنگ قهوه ای هستند رنگ قهوه ای گرمباعث ایجاد حس دوستی در این سایت شده است.

قهوه ای متمایل به خاکستری پس زمینه حس ثبات و واقع بینی را القا می کند.

قهوه ای روشن مایل به زرد و قهوه ای سوخته

رنگ قهوه ای روشن در طیف رنگ ها یک رنگ منحصر به فرد است چون بسته به رنگ هایی که در محیط اطراف آن قرار دارد هم می تواند سرد باشد وهم گرم. این رنگ گرمای رنگ قهوه ای و سردی رنگ سفید را داراست و گاهی مانند رنگ قهوه ای یک رنگ کسل کننده و ملالت آور است. این رنگ در بیشتر موارد یک رنگ محافظه کار و سنتی است و معمولا به عنوان رنگ پس زمینه بکار برده می شود. گاهی هم نماد پرهیزگاری و تقوا و پارسایی است.
رنگ قهوه ای روشن عموما در پس زمینه ها بکار می رود و معمولا در پس زمینه با یک بافت کاغذی دیده می شود. این رنگ، ویژگی های رنگ های اطراف خود را می گیرد، یعنی زمانی که در کنار سایر رنگ ها بکار برده می شود به خودی خود تاثیری در نتیجه نهایی یک طرح ندارد.

پس زمینه قهوه ای روشن به دلیل وجود رنگ های روشنی که در اطراف خود دارد احساس جوانی و تازگی را القا می کند.

پس زمینه ی قهوه ای روشنسایت حس محافظه کاری و سنتی بودن و ظرافت و زیبایی را به بیننده منتقل می کند.

نگ قهوه ای متمایل به زرد این پس زمینه به همراه رنگ نارنجی و قهوه ای منظره و نمای سایت را گرم تر کرده اند.