رمزنگاری یا هنر پنهان کردن اطلاعات موضوعی است که مورد علاقه دولتها شرکتها و افراد می باشد. معمولا افراد می خواهند اطلاعات شخصی و حساسشان محرمانه و دور از دسترس دیگران باشد. شرکتها و سازمانها تمایل به حفظ اطلاعات کارمندان لیست مشتریها و اطلاعات تجاری خود دارند. دولتها نیز از رمزنگاری برای کمک به حفظ امنیت کشورشان استفاده می کنند.

به افرادی که در زمینه توسعه و ایجاد کدهای رمز تخصص دارند رمز نگار یا Cryptographer می گویند. همچنین به افرادی که در زمینه شکستن ( باز کردن ) این کدها تخصص دارند تحلیلگر رمز یا Cryptanalyst می گویند.افرادی که در این بخش فعالیت می کنند از دانش قوی در زمینه ریاضی و کامپیوتر برخوردارند. آنها در دنیای خودشان زندگی می کنند و تمایلی به صحبت کردن راجع به کاری که میکنند ندارند.

داده ها باید حفظ شوند . اطلاعات شخصی شما می بایست از دسترسی های غیرمجاز و تخریبها حفاظت گردند.اولین روش حفاظت از داده ها رمزنگاری یا Cryptography است. رمز نگاری قدمتی به طول تاریخ بشر دارد. اولین سند رمز شده ای که کشف گردیده به ۴۰۰۰ سال پیش برمیگردد. این سند شامل ترجمه یک پیام از یک زبان به زبان دیگر با کاراکترهای جایگزین می باشد.