شرح دکمه های نوار ابزار استاندارد برنامه (قابل دستیابی از منوی Commands):

Extract To: خب اگر یکی از فایلها را انتخاب کرده باشید باعث میشه فقط همان یک فایل باز شود (به روش بالا) یا اگر همه فایلها را با زدن دکمه ستاره (*) انتخاب کنید یا با موس باعث باز شدن همه فایلها در شاخه مورد نظر می شود.