شرح دکمه های نوار ابزار استاندارد برنامه (قابل دستیابی از منوی Commands):

Add : خب با این دکمه شما می توانید یک فایل جدید را به داخل فایل فشرده اضافه کنید یا اینکه یک فایل فشرده جدید ایجاد نمایید برای آشنایی با این قسمت به بخش آموزش و قسمت اول آموزش Winrar بروید.