دو روش مهم برای چگونگی نزدیک تر شدن صفحات زبان های مختلف در سایت با یکدیگر وجود دارد:

   ایجاد فایل هایی برای زبان های جایگزین
    زیر دامنه های معادل

این دو روش می تواند روش مناسبی برای وجود زبان های دیگر در وب سایت باشد. این روش کلی برای طراحی وب سایت های دو زبانه و یا چند زبانه به این معنی است که طراحان وب سایت نیاز به آنالیز در به روزرسانی و حصول اطمینان از تمامی صفحات به زبان های مختلف دارند.

برای اطمینان از اینکه وب سایت محل جغرافیایی درستی را مورد هدف قرار داده، می توانید از ابزار گوگل وب مستر برای تعریف موقعیت آن استفاده نمایید. اما این ویژگی باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد و همین جستجوی فایل های کمکی برای کسب اطلاعات بیشتر را پر اهمیت می سازد. تا بدانید چه زمانی و چگونه از آن استفاده کنید.

پس اگر در حال برنامه ریزی و تصمیم گیری برای طراحی سایت در کشورهایی مانند اسپانیا و یا هر کشور چند زبانهء دیگر هستید، باید مطمئن شوید که طراحی وب سایت دوزبانه شما به روش درستی انجام می شود.