درصورتی که شما تصمیم دارید تعدادی دومین را به گونه ای تنظیم نمایید که با ورود به تمامی آنها یک سایت واحد باز شود می توانید تمامی آن دومین ها را به عنوان دومین پارک شده بر روی دومین اصلی مشخص نمایید در این صورت بازدید کننده سایت شما اگر هر یک از این دومین ها را وارد نماید سایت اصلی یا به عبارتی محتویات دومین اصلی نمایش داده می شود.
برای ایجاد دومین پارک شده  ابتدا به قسمت MyDomains رفته سپس بر روی نام دومین اصلی کلیک کیند ، پس از آن بر روی Domain Aliases کلیک کنید . در اینجا لیست دومین های پارک شده موجود  در صورت موجود بودن را مشاهده می کنید و می توانید آنها را حذف نمایید برای ثبت دومین پارک شده جدید می توایند از دکمه Add  در بالای همان لیست استفاده نمایید