دوستای عزیز ، امیدورام که حال همگی شما خوب باشه. شاد وسلامت باشید. به اموزش برنامه نویسی اندروید خوش آمدید. میدانیدمولفه های اپلیکیشن واحد های سازنده ­ی اصلی اپلیکیشن های اندروید هستند. این مولفه ها دارای ارتباط ضعیفی با فایل مانیفست اپلیکیشن AndroidManifest.xml دارند که هر مولفه­ ی برنامه و نحوه تعامل مولفه ها با هم را توصیف می کند.

چهار مولفه­ ی اصلی وجود دارند که می توانند در یک اپلیکیشن اندروید استفاده شوند.

مولفه ها

توصیف

Activity ها (فعالیت ها)

واسط کاربری (UI) را تحمیل می کنند و تعامل کاربر با صفحه نمایش گوشی هوشمند را مدیریت می کنند.

سرویس ها (Services)

پردارش های زمینه ای مربوط به یک اپلیکیشن را اداره میکنند.

Broadcast Receivers (دریافت کنندگان پیام های پخش شده)

ارتباط بین سیستم عامل اندورید و اپلیکیشن ها را مدیریت می کنند.

تامین کنندگان محتوا (Content Providers)

موضوعات مربوط به داده و مدیریت پایگاه داده را مدیریت می کنند.

Activity ها (فعالیت ها)

یک Activity (فعالیت) نشان دهنده­ی یک صفحه­ ی واحد با یک واسط کاربری است. برای مثال یک اپلیکیشن ایمیل می تواند دارای فعالیت های زیر باشد: فعالیتی که لیستی از ایمیل های جدید را نمایش می دهد، یک فعالیت برای نوشتن یک ایمیل و یک فعالیت دیگر برای خواندن ایمیل ها. در صورتی که یک اپلیکیشن بیش از یک فعالیت داشته باشد، آنگاه یکی از آنها باید به عنوان فعالیتی که در زمان راه اندازی برنامه نمایش داده می شود، انتخاب شود.

یک فعالیت به صورت یک زیر کلاس از کلاس Activity، به صورت زیر تعریف می شود.

public class MainActivity extends Activity {‎

‎}‎

یک سرویس مولفه ای است که برای انجام عملیاتی با اجرای طولانی مدت در پس زمینه اجرا می شود. برای مثال، یک سرویس می تواند در پس زمینه موسیقی پخش کند، درحالیکه کاربر در اپلیکیشن دیگری است و یا می تواند بدون قطع ارتباط کاربر با یک فعالیت، داده ها را از شبکه واکشی کند.

یک سرویس به عنوان زیر کلاسی از کلاس Service به صورت زیر تعریف می شود.

public class MyService extends Service {‎

‎}‎

Broadcast Receivers (دریافت کننده­ی پیام های پخش شده)

Broadcast Receiver ها به آسانی به پیغام های منتشر شده سایر اپلیکیشن ها یا سیستم پاسخ می دهند. برای مثال، اپلیکیشن ها می توانند پیام های برودکستی را برای آگاهی سایر برنامه ها بفرستند مبنی بر اینکه داده ی موردنظر دانلود شده و آماده­ ی استفاده است، این Broadcast Receiver است که پیغام را دریافت می کند و اقدام مناسب را انجام می دهد.

یک broadcast receiver به صورت زیر کلاسی از کلاس BroadcastReceiver تعریف می شود و هر پیام به صورت یک شی Intent منتشر می شود.

public class MyReceiver extends BroadcastReceiver {‎

‎}‎

Content Providers

یک مولفه content provider در صورت درخواست داده های یک اپلیکیشن را به سایر اپلیکیشن ها عرضه می کند. این درخواست ها به وسیله­ی متدهای کلاس ContentResolver اداره می شوند. داده می تواند در سیستم فایل، پایگاه داده و یا کاملا در جایی دیگر ذخیره شود.

یک content provider به صورت زیر کلاسی از کلاس ContentProvider تعریف میشود و باید مجموعه­ی استانداردی از API ها را پیاده سازی کند که سایر اپلیکیشن ها را قادر به اجرای تراکنش ها می سازند.

public class MyContentProvider extends ContentProvider {‎

‎}‎

ما در زمان پرداختن به مولفه های نرم افزار در فصل های جداگانه این دستورات را با جزئیات بررسی می کنیم.

مولفه های اضافی

سایر مولفه ها

مولفه های دیگری وجود دارند که در ساخت موجودیت های مطرح شده در بالا، منطق آنها و اتصال بین آنها استفاده می شوند. این مولفه ها عبارت اند از

مولفه

توصیف

Fragments (قطعات)

نشان دهنده­ی یک رفتار یا بخشی از واسط کاربری در یک Activity هستند.

Views

عناصر واسط کاربری که بر روی صفحه کشیده میشوند مانند دکمه ها، فرم های لیستی و غیره

Layouts

سلسله مراتب View ها که فرمت صفحه نمایش و ظاهر View ها را کنترل میکنند.

Intents

مولفه های پیام ها را به هم متصل میکند.

Resources

عناصر خارجی مانند رشته ها، ثوابت و تصاویر قابل ترسیم

Manifes