به دلیل اینکه کامپیوترها فقط اعداد Binary یا دودویی (۱و۰) را می فهمند، بنابراین تمام اطلاعات در هنگام ورود به کامپیوترها باید بصورت داده های دودویی نشان داده شوند . برای این منظور اطلاعات کد گذاری میشوند. یعنی اطلاعات ورودی همچون حروف و یا علائم و … بصورت یکسری اعداد صفر یا یک در می آیند.

هر کاراکتر در روش ASCII با ۷ یا ۸ بیت نمایش داده می شود.

کد گذاری ASCII از ۷ یا ۸ بیت استفاده می کند و حروف را به لاتین نمایش می دهد و می تواند تا ۲۵۶ کاراکتر را نمایش دهد. این کدگذاری علائم ریاضی و علمی را نمی تواند پشتیبانی کند.