در بعضی از مواقع عدم ارتباط با پورت مربوطه دلیل بر بسته بودن پورت فوق نیست و ممکن است به یکی از دلایل زیر باشد :

– فیلتر شدن پروتکل Telnet توسط روترهای شبکه

– بسته شدن پروتکل Telnet توسط فایروال داخلی سیستم

– Block  شدن پورت مربوطه