در سرور cpanel/WHM یک گزینه برای ساسپند یک اکانت/دامنه برای مدتی وجود دارد . این گزینه بسیار مناسب و کاربردی است برای غیر فعال کردن اکانت برای زمانی که ما پیدا میکنیم مشکلی در اکانت/دامنه یا استفاده از روش های فیشینگ یا اسپم یا هر مورد دیگری… . در این جا من راهی متفاوت تر برای ساسپند و آن ساسپند کردن و لیست کردن اکانت های ساسپند شده سی پنل بر روی یک سرور .