دامنه پارک شده چیست

با پارک کردن یک دامنه در هاست شما کاربران با وارد کردن نام آن دامنه به وب سایت شما متصل خواهند شد. به عنوان مثال اگرشما دامنه ی parkeddomain.com را ثبت کنید و آنرا روی دامنه ی خود با نام yourdomain.com پارک نمایید کاربران با وارد کردن parkeddomain.com در نوار آدرس مرورگر به yourdomain.com متصل خواهند شد ولی در نوار آدرس مرورگر آنها parkeddomain.com نمایش داده می شود. نیم سرورهای دامنه ی پارک شده باید روی نیم سرورهای دامنه اصلی تنظیم گردند.