خصوصیات حافظه

نوشتن و خواندن : هر حافظه ای قابلیت دارد که بتوان بر ان نوشت ( درج اطلاعات) و یا از ان خواند ( واکشی اطلاعاتfetch) مثلا در RAM و دیسک سخت هم میتوان نوشت هم خواند . اما در حافظه ای مانند ROM و CD-ROM فقط میتوان اطلاعات را خواند .

ب ) نشانی پذیری : هر حافظه ای مجهز است به یک مکانیسم نشانی پذیری .

ج) قابلیت دستیابی(آدرس دهی) : هر حافظه ای از طریق مکانیسم نشانی دهی مورد دستیابی قرار میگیرد . هر حافظه ای دارای یک شیوه آدرس دهی میباشد که به کمک ان خانه هایش قابل دستیابی میگردد مثلا حافظه RAM آرایه ای از بایتهاست که هر کدام یک آدرس (عدد یکتا) دارند . یا هارد دیسک به صورت سه جفت عدد (شماره هد / شماره سیلندر / شماره سکتور) آدرس دهی میشود .

د) ظرفیت : هر حافظه ای دارای ظرفیتی است که به بیت یا بایت بیان میشود یا به اضعافی از بایت .

ه) زمان دستیابی : ‌مدت زمانیستکه برای خواندن و نوشتن به کار میرود . از لحظه ای که دستور خواندن و نوشتن داده میشود تا هنگامی که حافظه مورد دستیابی قرار میگیرد را زمان دستیابی گویند . مثلا زمان دستیابی حافظه های RAM در حدود ۱۲۰ نانوثانیه است و زمان دستیابی دیسک حدود ۳۰ میلی ثانیه است . یعنیRAM حدود ۲۵۰ برابر سریعتر از دیسک است .

و) نرخ انتقال یا سرعت انتقال rate : کمیتی از اطلاعات که در واحد زمان از حافظه قابل انتقال است واحد ان بایت در ثانیه یا اضعافی از ان است .