هنگامی که درخواست خود را به سرور ارسال می کنید بنا بر جواب آن می خواهید تصمیمات خاصی را لحاظ نمایید .

رویداد( ) onreadystatechange هر زمان که وضعیت Ready State تغییر کند ، رخ می دهد . خاصیت Ready State وضعیت شی XMLHttpRequest را در هر لحظه نگهداری می کند . بطور کلی ۳ خاصیت یا رویداد در هنگام کار با XMLHttpRequest وجود دارد که بوسیله آن می توان جواب را از سرور دریافت کرده و بر اساس آن عمل نمود :

onreadystatechange : این خاصیت یک تابع را نگهداری می کند . هر زمان که وضعیت خاصیت Ready State شی XMLHttpRequest تغییر کند این رویداد رخ می دهد و تابع را اجرا می کند .
readyState : این خاصیت وضعیت شی XMLHttpRequest را در هر لحظه مشخص می کند . این شی می توان ۴ حالت را داشته باشد که بنابر آن یکی از اعداد ۰ تا  ۴  را برمی گرداند :
۰ : درخواست دریافت نشده یا جوابی برای آن جدا نشده است .
۱ : اعتبار با سرور برقرار شد .
۲ : درخواست به سرور رسیده و دریافت شده است .
۳ : سرور در حال پردازش درخواست شما است .
۴ : درخواست بطور کامل انجام شده و پاسخ آماده است .
status : این پارامتر وضعیت کلی درخواست و شی را مشخص می کند . که می تواند ۲ حالت داشته باشد :
۲۰۰ : OK
یعنی وضعیت درست است .
۴۰۴ : Page not found
یعنی صفحه یا فایل مورد نظر پیدا نشده است .

نکته : در رویداد onreadystatechange تابعی را تعیین می کنیم تا در صورتی که جواب سرور به درخواست ما آماده و ارسال شد عمل مورد نظرمان را انجام دهد . این عمل مورد نظر معمولا عملیات به روز رسانی بخش تغییر کرده در صفحه را انجام می دهد .