خاصیت  (properties)

توسط CSS به خواص المنت ها ، مقدار(value) هایی میدهیم. مانند اندازه فونت ، رنگ فونت ، رنگ پس زمینه ، اندازه ی المنت و … .

yyt

Emmet هر خاصیت شناخته شده ی CSS را به صورت مخفف تعریف کرده است.مثلا مخفف font-size را به صورت fz تعریف کرده است.